Vefa Tanır Vakfı (VETAV) Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.03.2017 tarihinde kesinleşen, 24.01.2017 tarihli ve E: 2016/401, K: 2017/12 sayılı kararı ile 11.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur.

VAKFIN AMACI

Vakfın temel amacı toplumun milli kültür varlığını koruyup geliştirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmek, vatan ve millet sevgisini pekiştirmek, insanlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak ve ihtiyaç sahibi gençlerimizin eğitimlerine, iş kurmalarına ve aile kurmalarına maddi katkı sağlamaktır.

KURUCULAR

Vakfın kurucuları aşağıda adı ve soyadı yazılı gerçek kişiler ile adı belirtilen tüzel kişiden oluşur.

1. Vefa TANIR,
2. Sebahat TANIR,
3. Taner KAVASOĞLU,
4. Mine KAVASOĞLU ile
5. 42 026003 Dernek Kütük Numaralı tüzel kişi Kurucu Konya-Ilgın Kültür-Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği.

MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakıf Mütevelli Heyeti aşağıda adı ve soyadı yazılı gerçek kişiler ile adı belirtilen tüzel kişiden oluşur.

1. Vefa TANIR (VETAV Mütevelli Heyeti Başkanı)
2. Sebahat TANIR,
3. Taner KAVASOĞLU,
4. Mine KAVASOĞLU,
5. Ferruh SOLAK,
6. Mehmet SÖĞÜT
7. 42 026003 Dernek Kütük Numaralı tüzel kişi Kurucu Konya-Ilgın Kültür-Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği.

YÖNETİM KURULU

Vakfın Yönetim Kurulu aşağıda ad ve soyadları yazılı üyelerden oluşmuştur.

1. Taner KAVASOĞLU (VETAV Yönetim Kurulu Başkanı)
2. Ferruh SOLAK (VETAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
3. Mine (TANIR) KAVASOĞLU (VETAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
4. Sebahat TANIR (VETAV Yönetim Kurulu Üyesi)
5. Mehmet KARATAŞ (VETAV Yönetim Kurulu Üyesi)
6. Mehmet SÖĞÜT (VETAV Yönetim Kurulu Üyesi)
7. Lara KAVASOĞLU (VETAV Yönetim Kurulu Üyesi)

8. Rana ERASLAN (VETAV Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)
9. Zübeyde SOLAK (VETAV Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

DENETİM KURULU

Vakfın Denetim Kurulu aşağıda ad ve soyadları yazılı üyelerden oluşmuştur.

1. HAKAN TANIR (VETAV Denetim Kurulu Üyesi)
2. GÖKÇESU SOLAK (VETAV Denetim Kurulu Üyesi)

3. BORA KAVASOĞLU (VETAV Denetim Kurulu Yedek Üyesi)

Comments are closed.